top of page

Lietošanas noteikumi

 Mūsu mājas lapas arviskotins.com lietošanas noteikumi ir saistoši katram lietotājam, kurš izmanto mūsu mājaslapā esošos pakalpojumus.

1. Konfidencialitāte

 Mūsu mājas lapa arviskotins.com lieto un uzglabā Jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:

1.1. lai administrētu saistības pret savu klientu, piemēram, pasūtījuma apstrādei, izpildei un piegādes nodrošināšanai

1.2. lai risinātu radušos jautājumus pasūtījumu izpildes laikā

1.3. lai veiktu pārdošanas analīzi ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus produktus

1.4. Aizpildot ziņojuma formu arviskotins.com, Jūs brīvprātīgi nododiet savus datus: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs Jūsu pieprasījuma apstrādei. Ar šo apstiprinām, ka Jūsu personas dati, kuri ir nonākuši mūsu rīcībā, ir pilnībā aizsargāti no trešo personu piekļuves, tie netiek tiražēti, pārdoti vai kā citādi nodoti tālāk. Jūsu dati tiek apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (https://likumi.lv/doc.php?id=4042).

2. Autortiesības

 Mājas lapas lietotājs bez autoru rakstiskas atļaujas nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz mājas lapas saturu, tai skaitā arī izstrādāto dizainu un programmas kodu. Mājas lapas lietotājs drīkst izmantot informāciju bez autoru rakstiskas atļaujas tikai gadījumā, kad izmantotā informācija tiks izmantota nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām par autortiesībām: www.likumi.lv 

 

3. Noteikumu maiņa

 Mājas lapas arviskotins.com administrācija patur tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, veikt izmaiņas noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās ir publicētas mūsu mājas lapā www.arviskotins.com

bottom of page