top of page

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (pakalpojumu klientam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Šajos noteikumos netiek ietverta informācija par citām mājaslapām, kuras publicē informāciju par www.arviskotins.com vietni. Lai apskatītu citu mājaslapu privātuma politiku, apskatiet šo vietņu lietošanas noteikumus.

 

1. Informācijas apkopošana

  Apmeklējot mājas lapu www.arviskotins.com, iespējama sekojošas informācijas apkopošana:

 • Jūsu IP adrese;

 • Interneta pārlūks un ierīces veids (dators, viedtālrunis u.c.), kas tiek izmantots;

 • Datums un laiks, kad esat apmeklējis mājas lapu;

 • Ja veicat personalizētu pieteikumu – Jūsu augšupielādētie teksti un/vai bildes, kas satur personīgu informāciju, kā piemēram informācija par Jums fotoattēlos un gravējumos.

 • Veicot atsauksmi par sniegto pakalpojumu vai ierakstot komentāru jautājumu sadaļā.

 • Personīgā informācija, kas tiek sniegta sazinoties ar mums telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.

2. Personas datu aptrādes nolūki:

 • Lai tiktu veikta pasūtījuma, līguma izpilde un nodrošināts kvalitatīvs serviss;

 • Saglabātu, uzlabotu un administrētu mājas lapu www.arviskotins.com;

 • Sniegtu informāciju par Jums interesējošiem produktiem un pakalpojumiem;

 • Uzlabotu un personalizētu mūsu mājaslapas lietošanu;

 • Uzlabotu mūsu komunikāciju ar Jums;

 • Atpazītu un izvairītos no krāpnieciskām darbībam;

 •  Veicinātu informācijas sistēmu un tīklu drošību;

 • Labāk izprastu, kādiem nolūkiem klienti apmeklē mājaslapu un noteiktu darbības, kas jāveic efektivitātes un klientu ērtību uzlabošanai.

3. Klienta dati

3.1. Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei, ievadot datus par sevi mājas lapā www.arviskotins.com

3.2. Personas datu informācija, ja to pieprasa un atļauj likums, var tikt izsniegta Latvijas Republikas Tiesībsargājošajām iestādēm. 

4. Personas datu apstrādes ilgums

4.1. Mēs paturam tiesības apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv kāds no minētajiem kritērijiem vai nosacījumiem:

4.1.1. Kamēr ar Klientu noslēgtais līgums ir spēkā (vairāk informācijas sadaļā – Lietošanas noteikumi);

4.1.2. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datu glabāšanai;

4.1.3. Klienta atsūtītie faili tiek dzēsti pēc klienta rakstiska lūguma uz e-pastu: info@arviskotins.com

5. Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

5.1. Personas datu apstrādes pārzinis izmanto sīkdatnes mājas lapā www.arviskotins.com. Sīkdatņu lietošanas noteikumi skatāmi sadaļā – Sīkdatņu politika.

5.2. Mājas lapā www.arviskotins.com var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas noteikumi, par ko personas datu apstrādes pārzinis atbildību nenes.

6. Citi noteikumi

6.1. Personas datu apstrādes pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus, grozījumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo mājas lapas www.arviskotins.com versiju.

bottom of page